Disclamer

De SafeSoundApp vrijetijdslawaai is uitsluitend voor de beoordeling van de risico’s van vrijetijdslawaai, zoals bezoek aan bar, club, discotheek, concert of festival. Het is nadrukkelijk NIET bedoeld voor beoordeling van de risico’s door lawaai in de werksituatie. Hiervoor gelden andere (arbo)normen.

Als er naast belasting door muziekgeluid ook sprake is van lawaai op het werk, zullen de risico’s op gehoorschade toenemen.

SafeSoundApp is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, bij schade of
 letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit, het gebruik van de
 informatie van deze applicatie.